Beleid

BELEID

Het beleid van Bascon B.V. is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Het produceren en leveren van producten en diensten die voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en die voldoen aan de wettelijke regelingen.

Verbeteren van de efficiency, productiviteit en verkorting van doorlooptijden door voortdurend verbeteringen te treffen in onze processen en organisatie.

Om dit te bereiken vinden wij het belangrijk dat:

1. Processen optimaal ingericht zijn: geanalyseerd op risico’s m.b.t. potentiële afwijkingen en
met ingevoerde maatregelen op kritieke plaatsen

2. De eisen van de klant optimaal worden geïnventariseerd.

3. De diverse afdelingen en medewerkers op een effectieve wijze samenwerken.

4. De diverse afdelingen en medewerkers op een effectieve wijze samenwerken.

5. Onvolkomenheden direct en adequaat worden gesignaleerd en gecorrigeerd.

6. We op alle plaatsen vakbekwame medewerkers hebben, die de hen opgedragen taken goed kunnen uitvoeren.

7. Er duidelijkheid is ten aanzien van de organisatie, werkwijzen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en dat deze op elkaar zijn afgestemd.

8. Er voldoende en goede middelen en voorzieningen zijn om de werkzaamheden goed, efficiënt, adequaat en tijdig uit te voeren.

9. De medewerkers kunnen werken in een goede en veilige werkomgeving.

Project laten uitvoeren door Bascon B.V?

Opdrachtgevers

Constructiebedrijf

Fruitweg 240
2525 KJ, Den Haag
Zuid-Holland, Nederland

070 750 4730

info@basconbv.nl

We steel the future

Bascon B.V. is CE en VCA gecertificeerd. Lid van
Koninklijke Metaalunie en een Erkend Leerbedrijf